Kontakt telefoni:

064 6-804-135

E-Mail:

pavlosgarden@gmail.com

Dekorativni organski MALČ

Malč je organski materijal namenjen prostornom uređenju zelenih površina, dečijih igrališta, trim staza i vrtova.
Malč se pakuje u džakovima od 50 L

Malc

MALČ: KADA I KAKO
Malč treba postavljati posle sadnje biljaka a pre nicanja korova. Debljina sloja treba da bude u rasponu od 7 do 10 cm, a prečnik
malčiranog zemljišta 1m. Radi sprečavanja gomilanja vlage u zoni korenovog vrata malč mora biti udaljen od debla 5 cm,.
Malč se može koristiti i za uređenje pešačkih staza i cvetnih leja u parkovima, banjskim iplaninskim šetalištima. Efekat koji se postiže u tim uslovima je čudesan, pored vizuelnog tu je i neposredan kontakt sa prirodom, miris i tišina starih šuma u vašoj blizini. Svaki ljubitelj prirode koji je makar jednom šetao ovakvom stazom će vam posvedočiti da je malč nezamenjiv .

Pored estetskog efekta, malč ima višestruko dejstvo na biljke i zemljište:
• Sprečava porast korova bez zagađivanja zemljišta i podzemnih voda pesticidima.
• Poboljšava izgled zelenih površina čineći ih upečatljivim i urednim .
• Malčirane biljke su bujnije, imaju moćniji koren i bolje koriste vlagu i đubriva tokom vegetacije.
• Malč sprečava nekontrolisano gubljenje vlage iz zemljišta isparavanjem.
• Sprečava pojavu pokorice na površini zemljišta, povećavajući apsorpciju vode u zemljište.
• Održava optimalnu temperaturu zemljišta (zimi je čini toplijom a leti hladnijom)
• Popravlja stukturu zemljišta , sprečava zbijanje zemljišta .
• Sprečava eroziju.
• Malč umanjuje oštećenja prizemnih delova drvenastih biljaka prilikom održavanja – košenja travnjaka.
• Samom razgradnjom malča humusno akumulativni horizont (površinski- najplodniji sloj) malčirane površine postaje moćniji.

U osnovi postoje dva tipa malča : Bojeni organski malčevi i organski malčevi.
Bojeni organski malčevi predstavljaju novu kategoriju, bojeni komadi drveta pored estetskog imaju i praktični učinak. Biorazgradivost i jednostavnost postavljanja čine ovaj malč nezaobilaznim delom svih uređenih površina.

-Crveni malč i Žuti malč se koristi za uređenje dečijih igrališta trim staza kao i za pejzažno planiranje. Neupadljive svetlo zelene biljke dobijaju na izražaju kada se površina ispod njih zastre crvenim i žuzim malčem. Alpiniumi ili stenovite bašte u kompoziciji sa crvenim malčem prave idealan kontrast.
-Crni malč je svoju punu primenu našao u vrtlarstvu, posebno u gajenju jagoda i povrtarskih kultura . Poznato je da crna boja bolje upija energiju sunčevih zraka, a pomenute biljke svoje prinose značajno povećavaju na parcelama sa toplijim zemljištem.
Organski malč je produkt prerade prirodnih materijala organskog porekla. Kora drveta, komadi drveta (drveni čips) i iglice četinara su glavne komponente ovog proizvoda.
-Kora četinara se koristi za kontrolu korova.Veliki udeo plutanih materija sprečava jača temperaturna kolebanja u rizosferi gajenih biljaka. Zahvaljujući prisustvu eteričnih ulja njena je trajnost veća nego ostalih tipova malča. Idealna je za zastiranje ravnijih površina na kojima postiže pun dekorativni efekat
-Drveni čips sadrži rezano drvo i komade kore. Sloj od 5 do 7 cm drvenog čipsa čini nepremostivu prepreku za pojavu korova. Manji komadi čipsa se lako razgrađuju poboljšavajući plodnost zemljišta.Da bi efekat bio potpun idealna je prihrana malčirane površine azotnim đubrivima.

Bojeni organski malčevi predstavljaju novu kategoriju, bojeni komadi drveta pored estetskog imaju i praktični učinak.
Biorazgradivost i jednostavnost postavljanja čine ovaj malč nezaobilaznim delom svih uređenih površina.
Crveni malč se koristi za uređenje dečijih igrališta trim, staza kao i za pejzažno planiranje. Neupadljive svetlo zelene biljke dobijaju na izražaju kada se površina ispod njih zastre crvenim malčem. Alpiniumi ili stenovite bašte u kompoziciji sa crvenim malčem prave idealan kontrast.

Zeleni malč se može koristiti za zastiranje cvetnih leja . Zelena boja se veoma lepo stapa sa travnatim površinama čineći prelaze između travnjaka i cvetnih površina harmoničnim.
Žuti malč se može koristiti za zastiranje površina ispod crnogoričnih biljaka, kontrast koji nastaje u takvim uslovima doprinosi vizuelnom isticanju zasađenih četinara, naglašavajući njihovu pravilnu formu. Ukoliko se ima u vidu ekologija četinara, da su to biljke severnih padina, i da one prirodno borave u hladnijim klimatima, manje izložene manjkovima zemljišne vlage, žuti malč se nameće kao idealno rešenje. Žuta boja jače odbija sunčeve zrake, sprečavajući prekomerne gubitke vlage iz zemljišta isparavanjem, čime se znatno olakšava podizanje mladih zasada.

Comments are closed.