Kontakt telefon:

060 6-804-135

E-mail:

pavlosgarden@gmail.com

MALČ

CRVENI MALČ

CRNI MALČ

ŽUTI MALČ

NATURAL MALĆ

Malč je organski materijal namenjen prostornom uređenju zelenih površina, dečijih igrališta, trim staza i vrtova.

Malč treba postavljati posle sadnje biljaka a pre nicanja korova. Debljina sloja treba da bude u rasponu od 7 do 10 cm, a prečnik
malčiranog zemljišta 1m. Radi sprečavanja gomilanja vlage u zoni korenovog vrata malč mora biti udaljen od debla 5 cm,.
Malč se može koristiti i za uređenje pešačkih staza i cvetnih leja u parkovima, banjskim iplaninskim šetalištima. Efekat koji se postiže u tim uslovima je čudesan, pored vizuelnog tu je i neposredan kontakt sa prirodom, miris i tišina starih šuma u vašoj blizini. Svaki ljubitelj prirode koji je makar jednom šetao ovakvom stazom će vam posvedočiti da je malč nezamenjiv .